Spalio 4 diena – Pasaulinė gyvūnų diena!

Spalio 4 dieną yra švenčiama Pasaulinė gyvūnų diena. Ši diena sutampa su šv. Pranciškaus vardinėmis. Krikščionys šv. Pranciškų laiko gyvūnų globėju, todėl ši diena buvo paskelbta ir Pasauline gyvūnijos diena. Lietuvoje gyvūnų diena įtraukta į minėtinų dienų sąrašą ir švenčiama nuo 2000 metų. Gyvūnų diena švenčiama visame pasaulyje, visų nacijų, religijų, politinių pažiūrų ir ideologijos žmonės, kuriems rūpi gyvūnai.

Augintiniai mūsų kasdienybėje užima vis svarbesnę reikšmę, tapdami šeimos nariais jie žmonėms mažina vienatvės jausmą, mokslininkų įrodyta, kad gyvūnai prisideda prie žmonių sveikatos gerinimo, ne naujiena propoguojamos terapijos su gyvūnais.

Gyvūnų dienos tikslas ir siekis pagerbti visas gyvūnų gyvybės formas bei žmonijos ir gyvūnijos tamprų ryšį, padėkoti gyvūnams už jų didžiulę svarbą žmonių gyvenime. Bendravimas su gyvūnais žmonėms suteikia gyvenimui daugiau džiaugsmo ir prasmės. Šios dienos metu skatinama susimąstyti apie gyvūnijos apsaugą, gyvūnų teises ir priežiūrą.